Contacte
Quim Casas
[email protected]
Telèfon: 685844123
Qüestions
Joan Cama
[email protected]
Telèfon: 685844123

Les soft skills que demanen les empreses

El darrer informe sobre l’estat de les feines elaborat per Infojobs i ESADE deixa unes dades absolutament significatives quan es demana quines són les habilitats que busquen en les candidatures de feina.

 

Les 14 qualitats més valorades i buscades per les empreses són les següents:

Capacitat de treballar en equip

Capacitat per resoldre conflictes i problemes

Capacitat de prendre decisions

Adaptabilitat al canvi

Capacitat de comunicar eficaçment

Proactivitat

Empatia

Creativitat

Tolerància a la pressió

Orientació als resultats

Capacitat de negociar

Escolta activa

Assertivitat

Curiositat

És molt interessant destacar com la majoria estan vinculades amb la comunicació i com en totes elles la comunicació té un paper principal. El treball en equip, resoldre conflictes, comunicar eficaçment, empatia, negociació, escolta activa, assertivitat són característiques d’una bona comunicació.

El sector empresarial busca persones que tinguin una bona capacitat comunicativa. Es valora especialment conèixer la pròpia comunicació i la forma d’utilitzar-se i presentar-se davant de les altres persones de l’empresa i davant dels clients o proveïdors.

Cada persona pot arribar a ser experta en la seva pròpia comunicació. Tothom comunica de forma correcta, el què cal és treure’n el màxim profit. Aprofitar les bones característiques de tothom i proposar-s’ho cada dia. Pensem per un moment com hem comunicat avui.

Per altra banda, si voleu llegir l’informe sencer el podreu trobar aquí.

Avatar de l'autor
Sergi Font
Utilitzem cookies per oferir una millor experiència.

Inicia sessió per continuar