Contacte
Quim Casas
[email protected]
Telèfon: 685844123
Qüestions
Joan Cama
[email protected]
Telèfon: 685844123

Dinamització

Utilitzem cookies per oferir una millor experiència.

Dinamització El Gran Salt

Resum de les Jornades El Gran Salt – 4 viatgers del futur han incentivat la creativitat de les persones assistents.
  • Client

    El Gran Salt

View Project

Dinamització rap

Rap de tancament de les Jornades ON 2018 a càrrec de Neve. Rap a mida creat amb paraules clau de les Jornades.
  • Client

    ornades ON 2018

View Project

Dinamització pintura

Acció final de les Jornades ON 2019 – Un quadre resum (de forma literal) de la jornada. Amb els conceptes més importants representats.
  • Client

    Jornades ON 2019

View Project

Inicia sessió per continuar